Store RSS

【HKBN 香港寬頻 優惠碼 / 折扣碼】 2024年5月( √ 18% HKBN 香港寬頻 信用卡優惠)


香港寬頻如何使用折扣代碼?
在你已選擇 HKBN 香港寬頻 優惠碼方格裏,按 「啟用代碼」, HKBN 香港寬頻優惠碼嘅視窗會顯示/彈出,同時系統會帶您前往香港寬頻網站購買! 溫馨提示:優惠碼已複製到剪貼板!
當到達HKBN 香港寬頻購物網站之後,選擇你想購買的HKBN 香港寬頻商品或股務,再到購物車,搵到「輸入優惠碼」欄,再輸入返優惠碼就可以了!

5月19日最新 HKBN 香港寬頻 優惠碼

Valid Until:

< Brand new 5G Local and Bay Area Data Plan> With travels between Mainland China, Hong Kong and Macau now back to normal, roaming data will come in handy for mobile payments or searching that n... more ››

Valid Until:

... more ››

Valid Until:

使用推薦碼:RHAUMSO53232 享HK$200 賬額回贈 更有高達HK$200鴻福堂電子現金券 有效期:12月31日... more ››

Valid Until:

香港寬頻HKBN最新推出咗超正優惠,用我地嘅推薦人優惠編號去申請香港寬頻 手機4G同埋家居寬頻限時優惠,可以攞到最多$400優惠編號額外回贈(可以用來交月費,慳好多),而在今個月仲有最多$400 Big Big Shop電子現金券,超正呀!... more ››

Valid Until:

... more ››

Valid Until:

... more ››

Valid Until:

... more ››

Valid Until:

... more ››


點解要用我哋嘅香港寬頻優惠碼?
我哋有HKBN 香港寬頻迎新優惠,香港寬頻獨家折扣,有唔不同種類嘅香港寬頻優惠碼,一定會幫你賺到盡!4

香港寬頻優惠折扣同時可以現金回贈嗎?
HKFare.com 現金回贈‎網 – 致力打造「香港寬頻現金回贈‎、香港寬頻額外獎賞、HKBN 香港寬頻獨家禮遇」功能於一身的網絡購物平台,只要經我們現金回贈‎網到 網站網購,或可享現金回贈,之後可自行經支付系統Alipay, PayMe,轉數快,PayPal轉帳現金或換領禮品,萬勿錯過!

怎样聯絡hkbn.com?

Contact us

https://www.hkbn.net/personal/support/en/

HKFare.com