Valid Until:

為迎接你喺士多嘅第一單,我哋準備咗:[1] 總值$100 迎新券! 買得越多慳得越多!首單及其後訂單:折扣 優惠碼滿$499 減$20 [ZNEW20]滿$599 減$30 [ZNEW30]滿$799 減$50 [ZNEW50]... more ››

Coupon Details

為迎接你喺士多嘅第一單,我哋準備咗:

[1] 總值$100 迎新券!
買得越多慳得越多!

首單及其後訂單:

折扣優惠碼
滿$499 減$20[ZNEW20]
滿$599 減$30[ZNEW30]
滿$799 減$50[ZNEW50]
HKFare.com