Valid Until:

香港寬頻HKBN最新推出咗超正優惠,用我地嘅推薦人優惠編號去申請香港寬頻 手機4G同埋家居寬頻限時優惠,可以攞到最多$400優惠編號額外回贈(可以用來交月費,慳好多),而在今個月仲有最多$400 Big Big Shop電子現金券,超正呀!... more ››

Coupon Details

香港寬頻HKBN最新推出咗超正優惠,用我地嘅推薦人優惠編號去申請香港寬頻 手機4G同埋家居寬頻限時優惠,可以攞到最多$400優惠編號額外回贈(可以用來交月費,慳好多),而在今個月仲有最多$400 Big Big Shop電子現金券,超正呀!

HKFare.com