Posts Tagged with “曼谷”

曼谷四季酒店行政貴賓廳

Hotel Reviews 酒店點評

Comments Off on 曼谷四季酒店行政貴賓廳

曼谷四季酒店行政貴賓廳

曼谷四季酒店行政貴賓廳

透過Anantara Siam Bangkok 呢間酒店

  • 視乎情況獲得到埗升級
  • 客房兩位客人都可以享用每日自助早餐
  • 免費泰國套餐,兩位入住客人都可以喺香料市場享用午餐或者晚餐(週日不供應午餐)
  • 抵達時有歡迎茶送到房間
  • 抵達時享用鮮果盤

 

曼谷四季酒店行政貴賓廳營業時間、食品同埋飲料

  • 每日開放時間係朝早6點至夜晚11點
  • 歐陸式早餐:星期一至星期五朝早6點至10:30,星期六、日朝早6點至11點
  • 傍晚雞尾酒同埋餐前小吃:下午5:30至夜晚8點
  • 全日茶水、咖啡同埋點心免費

 

曼谷四季酒店行政貴賓廳晚間小食

 

當我地到達曼谷四季酒店行政貴賓廳時,咁啱就係雞尾酒同埋餐前小食供應時段。我好開心可以食到真正泰國開胃菜,而我最鍾意就係蔗蝦、香辣牛肉、焦糖扇貝同埋炸香蕉伴扇貝沙拉。

油炸香蕉花同扇貝沙拉

油炸香蕉花同扇貝沙拉

 

泰國開胃菜

泰國開胃菜

唔食辣嘅朋友都唔駛擔心,因為唔係所有小食都係辣。大家可以揀蔗蝦、扇貝、鮮果和芒果糯米飯呢啲唔辣嘅食物作為晚餐。

蔗蝦

蔗蝦

 

各式各樣嘅鮮果

各式各樣嘅鮮果

 

芒果甜糯米飯

芒果甜糯米飯

 

曼谷航空嘅經濟艙座位同埋服務

Airline Reviews 航空公司評論

Comments Off on 曼谷航空嘅經濟艙座位同埋服務

 

bkk1

曼谷航空架飛機喺跑道上面等緊

喺蘇梅島同埋暹粒,都係喺停機坪登機。檢查完之後後,我地就行到飛機旁邊,行樓梯走入去。

 

呢兩次,我地航班都已經爆滿,所以如果你平時策略係訂窗口位同埋靠住通道個座位,諗住留返中間座位話,呢個情況之下一定無可能。呢啲就係我地對呢班機意見:

bkk2

曼谷航空嘅機倉入面

 

座椅本身就無咩特別,傾斜度都非常有限,同期望一樣,飛機上面都無乜娛樂,不過對於1-2個鐘頭飛行時間,呢間航空公司都係好正常

曼谷航空經濟艙座位

曼谷航空經濟艙座位

 

曼谷航空質素就見仁見智喇,要視乎你從咩角度黎睇。食物方面,質素可以話係驚人。喺短短55分鐘飛行時間裡面,好似由暹粒飛去曼谷咁,都有飛機餐供應。另一方面,食物份量都算好慷慨架。呢啲係我地得到服務:

“民以食為天” 嘅曼谷航空

“民以食為天” 嘅曼谷航空

 

講到食物,我認為亞洲航空比曼谷航空好,一分錢一分貨嘛, 飛機上食到食物,尤其係椰漿飯,我就覺得亞洲航空比曼谷航空好食得多。個人黎講,我唔介意畀多少少錢,換取好啲享受。除左水,我並唔係唯一一個將成盤食物完整退返去架餐車度乘客 。

HKFare.com