This offer has expired.

Valid Until:

所有已經認證咗嘅長者會會員。只要逢星期三喺HKTVmall簡易版,付款前輸入指定優惠碼,無論買幾多錢、幾多張單都可以享有額外9折優惠... more ››

Coupon Details

所有已經認證咗嘅長者會會員。只要逢星期三喺HKTVmall簡易版,付款前輸入指定優惠碼,無論買幾多錢、幾多張單都可以享有額外9折優惠

HKFare.com